Oferta

Wykonujemy:

- Okresowe przeglądy oświetlenia
- Okresowe przeglądy instalacji elektrycznych
- Okresowe przeglądy instalacji odgromowych
- Pomiar instalacji elektrycznej do oddania budynku dla PINB

Pomiary oświetlenia:

- Pomiary oświetlenia na stanowisku pracy
- Pomiary oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego
- Pomiary oświetlenia ulicznego

Pomiary elektryczne:

- Pomiary ochrony przeciwporażeniowej
- Pomiary rezystancji izolacji obwodów
- Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
- Pomiary natężenia oświetlenia
- Pomiary stanu instalacji odgromowych
- Próby funkcjonalne instalacji
- Pomiary instalacji elektrycznej do odbioru budynku PINB

Usługi elektryczne:

- Instalacje elektryczne – siła i światło
- Instalacje odgromowe i uziemiające
- Instalacje antenowe TV i SAT
- Instalacje domofonowe
- Instalacje i technika oświetleniowa
- Sieci informatyczne i telekomunikacyjne
- Automatyka systemów technicznych budynków
- Rozdzielnie, szafy i tablice rozdzielcze

Copyright ©2017 PPHU EL-SAW, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 4607